Намын “боссууд” сонгогчдоос хамаарах хамаарлаа багасгахын тулд парламентын суудлын тоог нэмэгдүүлдэг

By С.Отгоо Парламент нь хааны засгийн хэмжээгүй эрх мэдлийг хязгаарлах, түүний цаашдын элдэв халдлага, өнгөлзлөгөөс ард түмний эрх ашгийг хамгаалах, өмгөөлөх зорилгоор үүссэн юм. Эл зорилгоор парламент хаантай элдэв төрлийн алба, татвар, …read more

Source:: dorgio.mn