Хон хэрээдийн Б.Энхбат: Хамгийн хэцүү сэтгэл зүйн эрүү шүүлтийг Чимгээ дээр хэрэглэсэн байдаг

By С.Отгоо Тагнуул, прокурорын байгууллагын удирдлагууд буруутгагдсан эрүү шүүлттэй холбоотой хэргийн тухай Хон Хэрээд овогт Б.Энхбаттай ярилцсанаа үргэлжлүүлэн хүргэе. …read more

Source:: dorgio.mn