Үндсэн хуулийг одоогийнхоос муутгавал өөрчлөх хэрэггүй

By С.Отгоо 1992 онд баталсан ардчилсан Үндсэн хуулийн гол автор Б.Чимэд “Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шалтгаан байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй” гэж хэлсэн байдаг. …read more

Source:: dorgio.mn