НӨАТ-ын буцаан олголтыг дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд олгоно

By С.Отгоо НӨАТ-ын тухай хуулд заасны дагуу албан татвар төлөгчийн тухайн улиралд албан татвар суутган төлөгчтэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг урамшуулал хэлбэрээр буцаан олгож байгаа билээ. …read more

Source:: dorgio.mn