Буддагийн номлол Монгол, Төвдөд мухар сүсэг, бизнес шинжийг олсон…

By С.Отгоо Будда хэн байсан, түүний номлол, сургаал юу болох талаарх асуудлыг Бурханы шашин үүссэн, бусад олон оронд дэлгэрсэн түүхүүдээс ялгаж үзэх нь зүйтэй байна. Будда хэн байгаад хэрхэн аугаа их сэтгэгч …read more

Source:: dorgio.mn