Боловсролгүй эрчүүд олширч байгаа нь богтлох ёс сэргэхэд хүргэв үү

By С.Отгоо Богтлох, хүчээр авч суух ёсыг Монгол Улс халаад 100 жил өнгөрсөн ч зарим алслагдмал аймаг, сумдад хүчээр богтлон авч, суух үзэгдэл хэвээр байгаа жишээ олон нийтийн анхаарлыг татаад байна. Хүний …read more

Source:: dorgio.mn