Монгол эрчүүд болон эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалтын зөрүү холдсоор байна

By А.Баярмаа Монгол Улсын нийт хүн амын дундаж наслалт (2018 оны мэдээгээр) 70.2 байгаа ч эрчүүдийнх 66.1, эмэгтэйчүүдийнх 75.8 байгаа аж. Энэ нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй хорт зуршил, хооллолт, хөдөлмөрийн нөхцөл …read more

Source:: dorgio.mn