Хяналтын тооллогоор зөрүү гараагүй, нийт 71,3 сая төгрөг зарцууллаа

By С.Отгоо УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүнг зарим нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдийн төлөөлөл хүлээн зөвшөөрөөгүйн улмаас нэмэлтээр 164 хэсгийн хороонд хяналтын тооллого хийсэн. …read more

Source:: dorgio.mn