Үндсэн хуулийн 6.2-ын заалтаар иргэдийг төөрөгдүүлж, худал ойлголт өгөх хэрэггүй гэв

By С.Отгоо Үндсэн хуулийн 6.2-ын заалтаар иргэдийг төөрөгдүүлж, худал ойлголт өгөх хэрэггүй гэв …read more

Source:: dorgio.mn