Өнөөдөр ЭЕШ Монголын түүхийн хичээлээр эхэлж байна

By С.Отгоо Их, дээд сургуульд элсэгчдээс авдаг Элсэлтийн ерөнхий шалгалт улсын хэмжээнд 2020 оны долдугаар сарын 2-ны өдрийн 10:00 цагт Монгол улсын түүхийн хичээлээр эхэлж байна. …read more

Source:: dorgio.mn