Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал асан Н.Мөнхбат хэргээ хөөн хэлэлцэх хугацаагаар хаалгахыг санаархаж байна уу

By С.Отгоо Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал асан Н.Мөнхбат 2015 оны зургадугаар сард Худалдаа хөгжлийн банктай үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулж 27.5 тэрбум төгрөгөөр оффис авахаар болсон байдаг. …read more

Source:: dorgio.mn