Соёлын яам долоон газар, 78 орон тоотой ажиллана

By С.Отгоо Засгийн газрын хуралдаанаар /2020.07.16/ Соёлын яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тооны хязгаарыг баталлаа. …read more

Source:: dorgio.mn