ТАНИЛЦ: “КОВИД-19” цар тахлын айл өрхүүдэд үзүүлж буй нөлөөллийн судалгааны дүн

By С.Отгоо Үндэсний Статистикийн Хороо, Дэлхийн Банк коронавирусын өрхөд үзүүлж буй нөлөөг “цаг тухайд нь” судлах, хяналт шинжилгээ хийх зорилгоор үндэсний хэмжээний түүвэр болох 1,334 өрхөөс COVID-19-ийн нөлөөллийг тодорхойлох өрхөд суурилсан судалгааг …read more

Source:: dorgio.mn