Тусгай зориулалтын агнуурын хураамжийг төрийнхөн халаасласаар л байг уу

By С.Отгоо Ийн хэлсний учир нь нэг ч ан амьтангүй, агнуурын шувуугүй, ховор ургамалгүй Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Улаанбаатар хотын банкны дансанд тусгай зориулалтын ан, агнуурын хураамж өнгөрсөн оны хоёрдугаар сарын …read more

Source:: dorgio.mn