Монгол Улс адууны тоогоор дэлхийд дөрөвдүгээрт жагсдаг

By С.Отгоо Монгол Улс 2018 оны байдлаар дэлхийд адууны тоогоороо дөрөвдүгээрт жагсжээ. Харин ямааны тоогоор 10, хонины тоогоор 12, тэмээний тоогоор 12, үхрийн тоогоор 58 дугаарт орж байна. …read more

Source:: dorgio.mn