Хичээлийн шинэ жилийг бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр хийнэ

By С.Отгоо Нэгдүгээр ангид элсэгчдийн цахим бүртгэлийг ажлын өдрүүдэд 08:30-17:30 цагийн хооронд www.elselt@edu.mn, www.parent.edu.mn хаягаар хийж байгаа аж. Мөн энэ хичээлийн жилийн эхний сард өмнөх ангид судалсан байвал зохих хичээлийн агуулгыг бататгах, …read more

Source:: dorgio.mn