Сурагчид танхимаар 3-4 цаг хичээллэнэ

By С.Отгоо БШУЯ-ны сайдын 2020 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/17 тоот тушаалаар бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээлийг есдүгээр сарын 1-ний өдрөөс үе шаттай эхлүүлэхтэй холбогдуулан ЕБС-ын хичээл сургалтын үйл ажиллагааг …read more

Source:: dorgio.mn