Хүйтний хөндийн доройтол Хурхад бүү давтагдаасай-2

By С.Отгоо Нэн ховор ангилалд багтсан цэн тогоруу дэлхий даяар тоо толгой нь ердөө 7000 орчим үлдсэний 1000 орчим нь манай улсад байна . Энэхүү нүүдлийн шувууны хамгийн их нягтаршил нь Хэнтий …read more

Source:: dorgio.mn