Нийслэлийн Нийгмийн Ардчилал Монголын залуучуудын холбоо жендерийн асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байна

By С.Отгоо Нийслэлийн Нийгмийн Ардчилал Монголын залуучуудын холбоо жендерийн асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байна …read more

Source:: dorgio.mn